Wat is contextuele therapie?

Contextuele therapie is een sterk integratieve aanpak, ontwikkeld door Ivan Boszomernyi-Nagy. Nagy’s contextuele therapie combineert inzichten uit de traditionele therapie doorgaans op het individu gericht, met technieken en inzichten uit de familietherapie of systeemtherapie De contextuele therapeut probeert een diep begrip van jou te ontwikkelen. Dat gebeurt vanuit vier verschillende dimensies:

  • De feiten: wie ben jij? Welke job heb je? Hoe ziet je gezin eruit? Welke feiten hebben zich afgespeeld in je leven?
  • De psychologie: wat zijn jouw individuele psychologische problemen? Hoe ervaar je wat er gebeurt?
  • De transacties: hoe verlopen jouw sociale relaties? Wat zijn de verschillende dynamieken in je gezin, bij je vrienden, op je werk? Hoe liggen de verhoudingen (macht, gelijkheid,…)?
  • De relationele ethiek : Relevante balansen van geven en ontvangen, loyaliteitenhuishouding, parentificatie, vertrouwen en onbetrouwbaarheid, patronen door meerdere generaties heen, verbroken relaties,  hulpbronnen enz


Relationele ethiek
De relationeel-ethische invalshoek is het ankerpunt van de contextuele hulpverlening.

Een belangrijk begrip daarbij is loyaliteit: een persoon heeft zijn bestaan te danken aan de ouders en staat daarom in een onverbreekbare verhouding met hen. Die existentiële band heeft voor beide partijen gevolgen, beide zullen altijd een bepaalde (al dan niet aangename) loyaliteit ervaren wat invloed heeft op je gedrag.

De balans van geven en ontvangen is essentieel om een evenwichtig contact te hebben met anderen. Wanneer deze verstoord is (door gekwetstheden, fouten, te weinig zorg,…) kan dit leiden tot onrechtvaardigheidsgevoel en schade in het vertrouwen. Zulke onevenwichten worden vaak over generaties heen meegenomen (delegaat) en beïnvloeden niet alleen jou als persoon, maar ook de relaties die je aangaat waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat van onrecht.

 

Hoe werkt contextuele therapie?

Ik probeer samen met jou eerst een compleet beeld van jou en het probleem te vormen. Wat zijn jouw hulpvragen? Wie is daarbij betrokken? Is er een link met je omgeving? Hoe ervaar je dit alles?

Binnen de contextuele therapie maak ik naast praten vaak gebruik van visuele voorstellingen van familiebanden. Ik doe dat op verschillende manieren:

  • met behulp van duplo en poppetjeskrijg je inzicht in de verschillende familiebanden en patronen.
  • Het opstellen van een genogram(stamboom) geeft een duidelijk overzicht over de familiegeschiedenis en wat hieruit voortkomt.