Bij een echtscheiding komt veel kijken. Buiten het feit dat er veel geregeld moet worden op het gebied van wonen, financiën en dergelijke, mogen we zeker niet vergeten dat er emotioneel een grote aanslag wordt gedaan op de beide (ex) partners.

De kinderen krijgen altijd mee dat er iets gebeurt en in meer of mindere mate zullen zij 'last' hebben van wat er gebeurt.

Ik heb mij dan ook meer verdiept in de scheidingsmaterie en kan hierbij begeleiding bieden aan zowel ouder of aan het kind. Om hierin een veilig klimaat te creëren zal ik alleen één van beide in de praktijk begeleiden. Dit betekend dat of het kind of de ouder in behandeling is.

ik ben onder andere begeleider van het Mattenspel, en ben opgeleid door de Interactie Academie in Antwerpen over Conflictueus ouderschap na scheiding. 

 

Het Mattenspel kan worden ingezet bij het werken met kinderen en ouders in:

  •  een scheidingssituatie
  •  een pleeggezin
  •  een vluchtelingensituatie
  •  bij gezinsproblemen of een andere situatie waarbij inzicht in het sociaal netwerk gewenst is

 

Wat biedt het Mattenspel jou?

Het Mattenspel biedt in relatief korte tijd veel inzicht in hoe een kind, jongere of ouder de situatie ervaart. Het kan vanaf jonge leeftijd (vanaf 3 of 4 jaar) worden ingezet. Het laat iemand spelenderwijs over zijn leefsituatie praten. Het spel is gebaseerd op beeldend lesmateriaal. Dit vanuit de kennis en ervaring dat spelend en bewegend praten voor kinderen een goede ingang biedt en voor jongeren / volwassenen bewustwording en verwerking brengt. Gelijkwaardigheid bij het spelen van Het Mattenspel is een basisgedachte. Als het spel door een kind wordt gelegd gaat de begeleider aan het eind van het spel zelf deelnemen aan het spel. Dit opent deuren bij een kind.

Het spel is er in een grote grondversie en een tafelversie. De grondversie wordt  ingezet voor het (zeer) jonge kind tot en met de puberleeftijd. De tafelversie wordt ingezet voor jong volwassenen en ouders. Professionals die het spel met het kind spelen zijn getraind en gecertificeerd. Zij werken met de gedragscode die gekoppeld is aan de spelmethode, als het spel met een kind wordt gedaan. Het Mattenspel is exclusief beschikbaar voor degenen die een opleiding hebben gevolgd.